Chào mừng bạn đến với JLPT Tips.

Blog

Blog

NGỮ PHÁP CHO – NHẬN TRONG TIẾNG NHẬT
16 Th1

NGỮ PHÁP CHO – NHẬN TRONG TIẾNG NHẬT

Hôm nay chúng ta cùng ôn lại mẫu ngữ pháp CHO - NHẬN thường được sử dụng trong tiếng Nhật…