Chào mừng bạn đến với JLPT Tips.

Về đội ngũ

Ms Vi

– Trình độ: N1
– Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
– Cử nhân ngành Giáo dục mầm non – Trường Đại học nữ sinh Koen, Sapporo, Nhật Bản.
– Kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi JLPT: 3 năm

Mr Cường

– Trình độ N2.
– Founder Nhật ngữ Rakuraku.
– Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông tại Đại học kỹ thuật Nagaoka, tỉnh Niigata, Nhật Bản.
– Điều phối viên của Chương trình hợp tác phát triển đô thị giữa 2 thành phố Yokohama và Đà Nẵng.

Ms Ánh

– Trình độ: N1.
– Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
– Học bổng trao đổi du học sinh của Trường đại học Fukuoka.
– Kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi JLPT: 3 năm
– Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật: 3 năm.

Ms Mai

– Trình độ: N2
– Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
– Kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi JLPT: 3 năm.

Ms My

– Trình độ: N2
– Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
– Chương trình trao đổi thực tập tại Tập đoàn Mikazuki, Nhật Bản.
– Kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi JLPT: 3 năm